Tag:

sinh non

Theo bác sĩ Phượng: "Chuyển viện trong tử cung" là chuyển các thai phụ có nguy cơ sinh non đến các bệnh viện có khả năng hồi sức trẻ sinh rất non, giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong cho trẻ. Video sinh non

Nuôi thành công bé trai  800 gram nhờ phương pháp “chuyển viện trong tử cung”
Tin nóng | 27/12/2019
Nuôi thành công bé trai 800 gram nhờ phương pháp “chuyển viện trong tử cung”

Theo bác sĩ Phượng: "Chuyển viện trong tử cung" là chuyển các thai phụ có nguy cơ sinh non đến các bệnh viện có khả năng hồi sức trẻ sinh rất non, giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong cho trẻ.