Tag:

Siêu mô hình BIM

Quản lý dự án theo mô hình BIM - Building information modeling khảo sát - lập dự án - thiết kế - thi công - quản lý khai thác trọn vòng đời công trình hạ tầng cơ sở và giao thông không mới trên thế giới. Thế nhưng ở VN, đây được xem là mô hình khá mới. Video Siêu mô hình BIM

Siêu mô hình BIM quản lý trọn vòng đời công trình xây dựng
Bạn có biết   |   02/11/2019
Siêu mô hình BIM quản lý trọn vòng đời công trình xây dựng

Quản lý dự án theo mô hình BIM - Building information modeling khảo sát - lập dự án - thiết kế - thi công - quản lý khai thác trọn vòng đời công trình hạ tầng cơ sở và giao thông không mới trên thế giới. Thế nhưng ở VN, đây được xem là mô hình khá mới.