Tag:

shipper công nghệ

TTO – Sau ngày 15-9, shipper ở TP.HCM sẽ được chạy liên quận? Người dân muốn về quê thì có được giải quyết không? TP sẽ hỗ trợ gói thứ 3 ra sao? Làm sao chứng minh 'tôi là F0 khỏi bệnh'? là những nội dung trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 15-9. Video shipper công nghệ

Robot Hỏi - Đáp: Sau 15-9, shipper TP.HCM được chạy liên quận? Người dân có thể về quê không?
Bạn có biết   |   15/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: Sau 15-9, shipper TP.HCM được chạy liên quận? Người dân có thể về quê không?

TTO – Sau ngày 15-9, shipper ở TP.HCM sẽ được chạy liên quận? Người dân muốn về quê thì có được giải quyết không? TP sẽ hỗ trợ gói thứ 3 ra sao? Làm sao chứng minh 'tôi là F0 khỏi bệnh'? là những nội dung trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 15-9.