19/06/2019
NHẬT LINH – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
NHẬT LINH – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Ngày 19-6, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết, vừa thống nhất ý kiến và giao cho Phòng Văn hóa – Thông tin TP Huế - tiến hành các thủ tục để hủy việc thí điểm không gian sách đường Hai Bà Trưng, không gian đường sách duy nhất tại cố đô này.