Tag:

sau khi chạm đất

TTO - SN10 là nguyên mẫu mới nhất của Starship, cất cánh tại Boca Chica, Texas (Mỹ). Con tàu được phóng từ mặt đất, tăng tốc bay lên không đạt đến độ cao khoảng 10km và sau đó đã phát nổ. Video sau khi chạm đất

Tin nóng | 04/03/2021
Video: Tàu vũ trụ mới nhất của SpaceX phát nổ

TTO - SN10 là nguyên mẫu mới nhất của Starship, cất cánh tại Boca Chica, Texas (Mỹ). Con tàu được phóng từ mặt đất, tăng tốc bay lên không đạt đến độ cao khoảng 10km và sau đó đã phát nổ.