Tag:

sau gần 20 năm

TTO - 2 doanh nhân bị cán bộ điều tra lạm quyền bắt giam đã được Bộ Công an chính thức xin lỗi và sẽ bồi thường trong thời gian tới. Video sau gần 20 năm

Video: Bộ Công an xin lỗi 2 doanh nhân bị giam trái luật sau gần 20 năm
Tin nóng   |   05/03/2020
Video: Bộ Công an xin lỗi 2 doanh nhân bị giam trái luật sau gần 20 năm

TTO - 2 doanh nhân bị cán bộ điều tra lạm quyền bắt giam đã được Bộ Công an chính thức xin lỗi và sẽ bồi thường trong thời gian tới.