Tag:

sau dịp Tết

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa cho biết, để chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào thành phố sau dịp Tết, thành phố sẽ giám sát chặt người từ vùng dịch trong nước. Video sau dịp Tết

Video: Từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến TP.HCM trong vòng 14 ngày phải khai báo y tế
Tin nóng   |   16/02/2021
Video: Từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến TP.HCM trong vòng 14 ngày phải khai báo y tế

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa cho biết, để chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào thành phố sau dịp Tết, thành phố sẽ giám sát chặt người từ vùng dịch trong nước.