Tag:

Sau bão

TTO - Sáng 15-11, sau bão một số người dân ở thành phố Đà Nẵng đã rủ nhau ra đường nhặt các khúc củi do bão số 13 đánh dạt vào bờ. Video Sau bão

Video: Sau bão, người dân Đà Nẵng rủ nhau ra đường nhặt củi
Tin nóng | 15/11/2020
Video: Sau bão, người dân Đà Nẵng rủ nhau ra đường nhặt củi

TTO - Sáng 15-11, sau bão một số người dân ở thành phố Đà Nẵng đã rủ nhau ra đường nhặt các khúc củi do bão số 13 đánh dạt vào bờ.