Tag:

Sau 18h tại TP.HCM

TTO – Ngày 28-7, chuyên mục Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 của Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được các câu hỏi: Khi siết chặt giãn cách tại TP.HCM, trường hợp nào sẽ được ra đường sau 18h? Các shipper giao nhận hàng sẽ hoạt động ra sao trong giai đoạn này? Video Sau 18h tại TP.HCM

Bạn có biết   |   28/07/2021
Robot Hỏi - Đáp: Ai được ra đường sau 18h tại TP.HCM? Shipper giao nhận hàng hoạt động ra sao?

TTO – Ngày 28-7, chuyên mục Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 của Tuổi Trẻ tiếp tục nhận được các câu hỏi: Khi siết chặt giãn cách tại TP.HCM, trường hợp nào sẽ được ra đường sau 18h? Các shipper giao nhận hàng sẽ hoạt động ra sao trong giai đoạn này?