Tag:

Sát thủ

Kết quả quan trắc của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường TP.HCM ghi nhận chất lượng không khí tại TP trong một số ngày tháng 9 cho thấy có sự gia tăng đột biến của các chất ô nhiễm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sương mù trong những ngày qua. Và những chất ô nhiễm trong không khí mà nhất là bụi mịn vẫn đang âm thầm đe dọa sức khỏe người dân TP.HCM. Video Sát thủ

Phút cảnh báo: “Sát thủ” giấu mặt mang tên bụi mịn
Bạn có biết   |   28/09/2019
Phút cảnh báo: “Sát thủ” giấu mặt mang tên bụi mịn

Kết quả quan trắc của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường TP.HCM ghi nhận chất lượng không khí tại TP trong một số ngày tháng 9 cho thấy có sự gia tăng đột biến của các chất ô nhiễm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sương mù trong những ngày qua. Và những chất ô nhiễm trong không khí mà nhất là bụi mịn vẫn đang âm thầm đe dọa sức khỏe người dân TP.HCM.