Tag:

sạt ở ở Trà Leng

TTO - Anh Nguyễn Cao Tùng đang đi làm ở xa thì nhận được hung tin cả vợ, hai con nhỏ và cha gặp nạn ở Trà Leng. Anh vội ôm đồ chạy ra đường xin xe để đi. Khi gặp đoàn từ thiện anh nói trong nước mắt: “Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi...”. Video sạt ở ở Trà Leng

Video: Đi làm xa thì nhận tin cha, vợ và hai con nhỏ gặp nạn ở Trà Leng
Camera 360   |   31/10/2020
Video: Đi làm xa thì nhận tin cha, vợ và hai con nhỏ gặp nạn ở Trà Leng

TTO - Anh Nguyễn Cao Tùng đang đi làm ở xa thì nhận được hung tin cả vợ, hai con nhỏ và cha gặp nạn ở Trà Leng. Anh vội ôm đồ chạy ra đường xin xe để đi. Khi gặp đoàn từ thiện anh nói trong nước mắt: “Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi...”.