Tag:

Sạt lở đất

Bờ taluy một công trình xây dựng tại hẻm đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (Đà Lạt) sạt lở trong trận mưa lớn. Hàng trăm khối đất đá đổ xuống khu vực nhà dân bên dưới. Video Sạt lở đất

Sạt lở taluy do mưa lớn ở Đà Lạt, một ô tô bị đất đè
Tin nóng   |   23/10/2023
Sạt lở taluy do mưa lớn ở Đà Lạt, một ô tô bị đất đè

Bờ taluy một công trình xây dựng tại hẻm đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (Đà Lạt) sạt lở trong trận mưa lớn. Hàng trăm khối đất đá đổ xuống khu vực nhà dân bên dưới.