Tag:

SARS-CoV-2

Đầu ngày 18-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông tin trên mạng xã hội X (Twitter) rằng họ đã phân loại BA.2.86 là "biến thể đang được theo dõi", do sở hữu số lượng lớn đột biến. Video SARS-CoV-2

Chuyên gia ở Mỹ phát hiện biến thể BA.2.86 sở hữu số lượng lớn đột biến
Thế giới   |   18/08/2023
Chuyên gia ở Mỹ phát hiện biến thể BA.2.86 sở hữu số lượng lớn đột biến

Đầu ngày 18-8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông tin trên mạng xã hội X (Twitter) rằng họ đã phân loại BA.2.86 là "biến thể đang được theo dõi", do sở hữu số lượng lớn đột biến.