Tag:

sắp

TTO - Ngày 29-5, ông Nguyễn Phú Tân giám đốc Sở GTVT An Giang cho biết việc ‘hồi sinh’ phà Vàm Cống xuất phát từ nhu cầu của người dân. Khi nào có quyết định bàn giao từ Bộ GTVT thì tỉnh làm việc với phía Đồng Tháp để đưa ra thời gian hoạt động. Video sắp

Video: Phà Vàm Cống sắp 'hồi sinh' sau gần 2 năm dừng hoạt động
Tin nóng   |   29/05/2021
Video: Phà Vàm Cống sắp 'hồi sinh' sau gần 2 năm dừng hoạt động

TTO - Ngày 29-5, ông Nguyễn Phú Tân giám đốc Sở GTVT An Giang cho biết việc ‘hồi sinh’ phà Vàm Cống xuất phát từ nhu cầu của người dân. Khi nào có quyết định bàn giao từ Bộ GTVT thì tỉnh làm việc với phía Đồng Tháp để đưa ra thời gian hoạt động.