Tag:

sập cầu treo

Một cây cầu treo đổ sập xuống sông đã khiến 32 người đang theo dõi cuộc thi đua vịt bị thương ở tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia, ngày 17-8. Trước đó, cây cầu này đã xuống cấp và được cảnh báo hạn chế đi lại. Video sập cầu treo

Thế giới   |   19/08/2023
Khoảnh khắc cầu treo đổ sập xuống đám đông dưới sông, 32 người bị thương

Một cây cầu treo đổ sập xuống sông đã khiến 32 người đang theo dõi cuộc thi đua vịt bị thương ở tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia, ngày 17-8. Trước đó, cây cầu này đã xuống cấp và được cảnh báo hạn chế đi lại.