Tag:

Sáng nay Quốc hội

TTO - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vào sáng 7-6. Video Sáng nay Quốc hội

Video: Ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, cách chức bộ trưởng
Tin nóng   |   07/06/2022
Video: Ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, cách chức bộ trưởng

TTO - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vào sáng 7-6.