02/10/2019

Sản xuất trứng giống tằm ở Lâm Đồng thiếu hụt nghiêm trọng

Theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, mỗi năm, trên địa bàn toàn tỉnh cần khoảng 200.000 hộp trứng giống tằm để phục vụ sản xuất.

Video liên quan