Tag:

săn trộm

TTO - Các nhân viên thuộc sở lâm nghiệp của Ấn Độ đã giải thoát một con báo gấm bị quấn trong dây thép gai do những kẻ săn trộm đặt. Con vật đã được đưa đến khu bảo tồn Hổ Panna để điều trị trước khi thả về tự nhiên. Video săn trộm

Video: Giải cứu con báo bị kẹt trong bẫy của thợ săn
Tin nóng   |   25/03/2021
Video: Giải cứu con báo bị kẹt trong bẫy của thợ săn

TTO - Các nhân viên thuộc sở lâm nghiệp của Ấn Độ đã giải thoát một con báo gấm bị quấn trong dây thép gai do những kẻ săn trộm đặt. Con vật đã được đưa đến khu bảo tồn Hổ Panna để điều trị trước khi thả về tự nhiên.