Tag:

Sản phụ chuyển dạ

TTO - Vào thời điểm bão đổ bộ vào Đà Nẵng, một sản phụ chuyển dạ cầu cứu đưa đến bệnh viện. Ngay lập tức, xe thiết giáp và hai bác sĩ đã xuyên tâm bão đưa chị đến bệnh viện an toàn. Video Sản phụ chuyển dạ

Video: Sản phụ chuyển dạ cầu cứu trong đêm bão đổ bộ, quân đội đưa xe thiết giáp chở đi sinh
Đời thường | 28/09/2022
Video: Sản phụ chuyển dạ cầu cứu trong đêm bão đổ bộ, quân đội đưa xe thiết giáp chở đi sinh

TTO - Vào thời điểm bão đổ bộ vào Đà Nẵng, một sản phụ chuyển dạ cầu cứu đưa đến bệnh viện. Ngay lập tức, xe thiết giáp và hai bác sĩ đã xuyên tâm bão đưa chị đến bệnh viện an toàn.