20/01/2020
PHƯƠNG NAM – QUỐC SỬ - THANH THẢO – TRINH TRÀ
PHƯƠNG NAM – QUỐC SỬ - THANH THẢO – TRINH TRÀ

Để có những tác phẩm độc, lạ, hiện vật mới hay kỳ hoa dị thảo để trưng bày, triển lãm ở hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn; hàng năm công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM tổ chức từ 5 đến 6 chuyến đi, đến tận nhà các nghệ nhân tại các tỉn

Video liên quan