Tag:

săn cá đối

TTO - Cá đối là loài sống nước lợ, ăn nổi theo bầy nên để bắt được, phải giăng lưới theo con nước lớn. Sau một buổi trượt mong bắt cá bống sao, tiếp tục khám phá cách anh Trần Cò, người Khmer ở Sóc Trăng đi giăng lưới bắt cá đối theo thủy triều lên. Video săn cá đối

Độc đáo cách 'săn' cá đối theo thủy triều lên của người Khmer
Thú vị   |   19/01/2021
Độc đáo cách 'săn' cá đối theo thủy triều lên của người Khmer

TTO - Cá đối là loài sống nước lợ, ăn nổi theo bầy nên để bắt được, phải giăng lưới theo con nước lớn. Sau một buổi trượt mong bắt cá bống sao, tiếp tục khám phá cách anh Trần Cò, người Khmer ở Sóc Trăng đi giăng lưới bắt cá đối theo thủy triều lên.