Tag:

sân bay Los Angeles

TTO - Chuyến bay đưa nghệ sĩ Chí Tài trở về Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Los Angeles. Gia đình đang tiến hành thủ tục nhận thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài. Nhân viên nhà quàn đến đưa linh cửu về nhà quàn Peek Family, Little Saigon, quận Cam. Video sân bay Los Angeles

Video: Thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa xuống sân bay và di quan về nhà quàn tại Mỹ
Tin nóng | 14/12/2020
Video: Thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa xuống sân bay và di quan về nhà quàn tại Mỹ

TTO - Chuyến bay đưa nghệ sĩ Chí Tài trở về Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Los Angeles. Gia đình đang tiến hành thủ tục nhận thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài. Nhân viên nhà quàn đến đưa linh cửu về nhà quàn Peek Family, Little Saigon, quận Cam.