Tag:

sân bay Long Thành

Tin tức từ Bộ Xây dựng cho biết bộ này vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai cho ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đến năm 2045 dân số thành phố sân bay Long Thành đạt khoảng 500.000 người. Video sân bay Long Thành

Quy hoạch thành phố sân bay Long Thành quy mô 500.000 dân
Tin nóng   |   20/11/2023
Quy hoạch thành phố sân bay Long Thành quy mô 500.000 dân

Tin tức từ Bộ Xây dựng cho biết bộ này vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai cho ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đến năm 2045 dân số thành phố sân bay Long Thành đạt khoảng 500.000 người.