Tag:

Săn bắt

TTO - Noodling là trò chơi bắt cá cá da trơn khổng lồ chỉ bằng tay không phổ biến ở Mỹ. Là một cần thủ nổi tiếng thế giới, nhưng khi thử thách bắt cá trê đầu bẹt khủng bằng tay không, Jeremy không khỏi bỡ ngỡ và có nhiều trải nghiệm bất ngờ... Video Săn bắt

Thú vị   |   03/08/2021
Video: Lặn sông mò hang bắt cá trê đầu bẹt nặng hơn 20kg bằng tay không

TTO - Noodling là trò chơi bắt cá cá da trơn khổng lồ chỉ bằng tay không phổ biến ở Mỹ. Là một cần thủ nổi tiếng thế giới, nhưng khi thử thách bắt cá trê đầu bẹt khủng bằng tay không, Jeremy không khỏi bỡ ngỡ và có nhiều trải nghiệm bất ngờ...