Tag:

sai phạm

Chương trình gồm những thông tin đáng chú ý: Thu thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM lần đầu tiên đi xuống sau 5 năm; Giá giường dịch vụ bệnh viện công tối đa 4 triệu đồng một ngày; Giăng lưới 'tàng hình' - nguy cơ tận diệt chim trời tại Tiền Giang;... Video sai phạm

Góc nhìn trưa nay: Hành trình vải thiều ‘du hành’ xuyên biên giới
Góc nhìn trưa nay   |   03/07/2023
Góc nhìn trưa nay: Hành trình vải thiều ‘du hành’ xuyên biên giới

Chương trình gồm những thông tin đáng chú ý: Thu thuế thu nhập cá nhân tại TP.HCM lần đầu tiên đi xuống sau 5 năm; Giá giường dịch vụ bệnh viện công tối đa 4 triệu đồng một ngày; Giăng lưới 'tàng hình' - nguy cơ tận diệt chim trời tại Tiền Giang;...