Tag:

sài gòn

Theo quy hoạch, đường ven sông Sài Gòn dự kiến đi qua 6 dự án với lộ giới 35m, hiện nay các khu vực này nơi đã có đường, nơi vẫn còn là công trình của tư nhân. Video sài gòn

Cận cảnh đường ven sông Sài Gòn dự kiến đi qua 6 dự án với lộ giới 35m
Tin nóng   |   15/03/2024
Cận cảnh đường ven sông Sài Gòn dự kiến đi qua 6 dự án với lộ giới 35m

Theo quy hoạch, đường ven sông Sài Gòn dự kiến đi qua 6 dự án với lộ giới 35m, hiện nay các khu vực này nơi đã có đường, nơi vẫn còn là công trình của tư nhân.