Tag:

rung động của bạn đọc

Quảng Nam - Nghi thức cắt băng khánh thành công trình điểm trường Tắk Pổ đã được các thầy cô giáo và nhà tài trợ tổ chức trang trọng sáng nay 24-12 tại thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My. Video rung động của bạn đọc

Video: Ấm áp điểm trường Tắk Pổ khánh thành sau 3 năm xây dựng
Tin nóng   |   24/12/2022
Video: Ấm áp điểm trường Tắk Pổ khánh thành sau 3 năm xây dựng

Quảng Nam - Nghi thức cắt băng khánh thành công trình điểm trường Tắk Pổ đã được các thầy cô giáo và nhà tài trợ tổ chức trang trọng sáng nay 24-12 tại thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My.