Tag:

rừng Đông Bắc

TTO - Sau cơn mưa, những thửa ruộng ven rừng xâm xấp nước là thời điểm thích hợp nhất để đi bắt lươn đồng. Lươn đồng ven rừng núi cao Đông Bắc không to như ở dưới xuôi, nhưng rất chắc thịt, giàu dinh dưỡng để cải thiện bữa ăn khi sinh tồn trong rừng. Video rừng Đông Bắc

Thú vị   |   17/09/2020
Video: Đi bắt lươn đồng sau cơn mưa

TTO - Sau cơn mưa, những thửa ruộng ven rừng xâm xấp nước là thời điểm thích hợp nhất để đi bắt lươn đồng. Lươn đồng ven rừng núi cao Đông Bắc không to như ở dưới xuôi, nhưng rất chắc thịt, giàu dinh dưỡng để cải thiện bữa ăn khi sinh tồn trong rừng.