Tag:

rơi trực thăng Iran

Ngày 20-5, Iran tuyên bố quốc tang 5 ngày dành cho Tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức tử nạn trong vụ trực thăng rơi một ngày trước đó. Video rơi trực thăng Iran

Dòng người đưa tiễn cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức tử nạn
Thế giới   |   21/05/2024
Dòng người đưa tiễn cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức tử nạn

Ngày 20-5, Iran tuyên bố quốc tang 5 ngày dành cho Tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức tử nạn trong vụ trực thăng rơi một ngày trước đó.