Tag:

rối loạn thái dương hàm

Rối loạn thái dương hàm là bệnh có diễn biến thầm lặng, mãn tính lâu dài với những dấu hiệu khôbg rõ ràng nên người bệnh khó phát hiện. Khi nặng sẽ dẫn đến tình trạng đau cơ, đau khớp, hoạt động nhai, nuốt hay nói của người bệnh cũng trở nên khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống. Bác sỹ Nguyễn Vũ Thúy Quỳnh sẽ cùng đồng hành và cung cấp cho khán giả kiến thức về vấn đề này. Video rối loạn thái dương hàm

Ảnh hưởng của rối loạn thái dương hàm và cách điều trị?
Bạn có biết   |   13/01/2020
Ảnh hưởng của rối loạn thái dương hàm và cách điều trị?

Rối loạn thái dương hàm là bệnh có diễn biến thầm lặng, mãn tính lâu dài với những dấu hiệu khôbg rõ ràng nên người bệnh khó phát hiện. Khi nặng sẽ dẫn đến tình trạng đau cơ, đau khớp, hoạt động nhai, nuốt hay nói của người bệnh cũng trở nên khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống. Bác sỹ Nguyễn Vũ Thúy Quỳnh sẽ cùng đồng hành và cung cấp cho khán giả kiến thức về vấn đề này.