Tag:

rời khỏi nhà

TTO - Hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Video rời khỏi nhà

Video: Lũ lụt cuốn trôi ô tô, nhấn chìm nhà cửa, nửa triệu người sơ tán ở Trung Quốc
Tin nóng   |   22/06/2022
Video: Lũ lụt cuốn trôi ô tô, nhấn chìm nhà cửa, nửa triệu người sơ tán ở Trung Quốc

TTO - Hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961.