23/05/2019
Minh Tâm – Thanh Thảo – Uyên Thi
Minh Tâm – Thanh Thảo – Uyên Thi

Trăn trở trước vấn nạn trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng nghiêm trọng, Bùi Phương Vy và Bùi Quốc Khánh, học sinh lớp 11, trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã thực hiện đề tài “Rèn luyện kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ từ 3-10 tuổi thông qua Bộ trò chơi Children’s safety 2.0”.