Tag:

Rạng rỡ Việt Nam

Hàng ngàn người dân TP.HCM có một đêm thưởng thức nghệ thuật ấn tượng với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” nhân lễ Quốc khánh 2-9, tại CVVH Đầm Sen. Video Rạng rỡ Việt Nam

Rực rỡ pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9 tại Đầm Sen
Giải trí | 03/09/2019
Rực rỡ pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9 tại Đầm Sen

Hàng ngàn người dân TP.HCM có một đêm thưởng thức nghệ thuật ấn tượng với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” nhân lễ Quốc khánh 2-9, tại CVVH Đầm Sen.