Tag:

rắn hổ mang

Một con rắn hổ mang bạch tạng quý hiếm dài hơn 1,5 mét đã được giải cứu khỏi khu dân cư ở Ấn Độ vào ngày 2-5. Con rắn sau đó được thả vào khu bảo tồn với sự chăm sóc tối đa. Video rắn hổ mang

Video: Rắn hổ mang bạch tạng quý hiếm được giải cứu, thả vào rừng
Tin nóng | 07/05/2023
Video: Rắn hổ mang bạch tạng quý hiếm được giải cứu, thả vào rừng

Một con rắn hổ mang bạch tạng quý hiếm dài hơn 1,5 mét đã được giải cứu khỏi khu dân cư ở Ấn Độ vào ngày 2-5. Con rắn sau đó được thả vào khu bảo tồn với sự chăm sóc tối đa.