Tag:

rải vôi khử trùng

TTO - Trong khi tỉnh Thanh Hóa đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên người có hiệu quả, thì tại huyện Nông Cống và Quảng Xương lại vừa xuất hiện dịch cúm gia cầm A/H5N6, với hơn 24.000 con gà, vịt, ngan phải tiêu hủy. Video rải vôi khử trùng

Video: Thanh Hóa xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6
Tin nóng   |   14/02/2020
Video: Thanh Hóa xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6

TTO - Trong khi tỉnh Thanh Hóa đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên người có hiệu quả, thì tại huyện Nông Cống và Quảng Xương lại vừa xuất hiện dịch cúm gia cầm A/H5N6, với hơn 24.000 con gà, vịt, ngan phải tiêu hủy.