Tag:

Rạch Miễu 2

Từ đề nghị của Bộ GTVT phê duyệt báo cáo tính khả thi dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Bến Tre và Tiền Giang, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây cây cầu Rạch Miễu 2. Video Rạch Miễu 2

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cầu Rạch Miễu 2
Tin nóng   |   04/02/2020
Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cầu Rạch Miễu 2

Từ đề nghị của Bộ GTVT phê duyệt báo cáo tính khả thi dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Bến Tre và Tiền Giang, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây cây cầu Rạch Miễu 2.