04/11/2019
HỮU ĐỨC - HỮU TÀI – SANH TÀI – QUỐC HUY
HỮU ĐỨC - HỮU TÀI – SANH TÀI – QUỐC HUY

Ở nhiều địa phương gần như đang có cùng vấn nạn: ô nhiễm rác thải. Mùi hôi thối, ô nhiễm nguồn nước… bao vây cuộc sống của người dân hằng ngày. Ô nhiễm rác thải tại phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là một đơn cử. Người dân không thể tiếp tục chịu đựng, sinh sống với vấn nạn này.

Video liên quan