Tag:

ra ngoài tìm thức ăn

TTO - Theo chân người dân đến sông Cửa Tiểu, Tiền Giang để bắt tôm tít. Loài này sống trong môi trường tự nhiên, thường ở trong lớp bùn non hoặc bãi cát mịn. Muốn bắt được chỉ cần canh con nước cạn, tôm sẽ ra ngoài tìm thức ăn... Video ra ngoài tìm thức ăn

Video: Bắt tôm tít mùa nước cạn ở sông Cửa Tiểu
Thú vị   |   17/07/2020
Video: Bắt tôm tít mùa nước cạn ở sông Cửa Tiểu

TTO - Theo chân người dân đến sông Cửa Tiểu, Tiền Giang để bắt tôm tít. Loài này sống trong môi trường tự nhiên, thường ở trong lớp bùn non hoặc bãi cát mịn. Muốn bắt được chỉ cần canh con nước cạn, tôm sẽ ra ngoài tìm thức ăn...