Tag:

ra khỏi khu cách ly

TTO - Nghiện ma túy, C. phải nói dối cha bị bệnh thận nặng cần mua thuốc gấp để ra khỏi chốt phong tỏa. Nhưng cơ quan chức năng phát hiện cha C. không bị bệnh, C. bịa chuyện để đi mua ma túy. Video ra khỏi khu cách ly

Video: Nói dối cần mua thuốc cho cha để ra khỏi khu cách ly, mua ma túy sử dụng
Tin nóng | 01/07/2021
Video: Nói dối cần mua thuốc cho cha để ra khỏi khu cách ly, mua ma túy sử dụng

TTO - Nghiện ma túy, C. phải nói dối cha bị bệnh thận nặng cần mua thuốc gấp để ra khỏi chốt phong tỏa. Nhưng cơ quan chức năng phát hiện cha C. không bị bệnh, C. bịa chuyện để đi mua ma túy.