Tag:

quyết không khoan nhượng với mọi hành vi

Từng cá nhân, gia đình, tập thể cần kết nối thành sức mạnh cộng đồng, lên tiếng mạnh mẽ, quyết không khoan nhượng với mọi hành vi, biểu hiện dâm ô, sàm sỡ, quấy rối tình dục, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em. Video quyết không khoan nhượng với mọi hành vi

Bảo vệ trẻ em trước vấn nạn xâm hại, cần sức mạnh cộng đồngLive
Thú vị   |   11/04/2019
Bảo vệ trẻ em trước vấn nạn xâm hại, cần sức mạnh cộng đồng

Từng cá nhân, gia đình, tập thể cần kết nối thành sức mạnh cộng đồng, lên tiếng mạnh mẽ, quyết không khoan nhượng với mọi hành vi, biểu hiện dâm ô, sàm sỡ, quấy rối tình dục, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em.