Tag:

Quốc tế Á Châu

TTO - Trường Quốc tế Á Châu, với điều kiện học tập, chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế - mang đến cho học sinh sự hứng thú, tinh thần tự giác và khả năng tư duy độc lập. Video Quốc tế Á Châu

Khám Phá Trường Học 2022 | Cùng Tam Triều Dâng khám phá trường Quốc tế Á Châu
Khám phá trường học   |   01/07/2022
Khám Phá Trường Học 2022 | Cùng Tam Triều Dâng khám phá trường Quốc tế Á Châu

TTO - Trường Quốc tế Á Châu, với điều kiện học tập, chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế - mang đến cho học sinh sự hứng thú, tinh thần tự giác và khả năng tư duy độc lập.

0.0
(0 bình chọn)