Tag:

Quốc hội

Sáng 27-11, với đa số tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua đổi tên căn cước công dân thành căn cước và thu thập thêm mống mắt vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Video Quốc hội

Chính thức thông qua đổi tên căn cước, nhiều thay đổi trên thẻ căn cước
Tin nóng   |   27/11/2023
Chính thức thông qua đổi tên căn cước, nhiều thay đổi trên thẻ căn cước

Sáng 27-11, với đa số tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua đổi tên căn cước công dân thành căn cước và thu thập thêm mống mắt vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

Từ ngày
Đến ngày