Tag:

Quốc hội thảo luận

Chiều 31-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Video Quốc hội thảo luận

Trực tiếp   |   31/05/2023
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách những tháng đầu 2023

Chiều 31-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.