Tag:

quốc hội chất vấn

Sáng 8-11, Quốc hội chất vấn đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông. Video quốc hội chất vấn

Trực tiếp   |   08/11/2023
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội chất vấn về lĩnh vực văn hóa – xã hội và một số lĩnh vực khác

Sáng 8-11, Quốc hội chất vấn đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.