Tag:

Quảng Trị

Sáng 4-9, ông Mai Thế Phương, phó chủ tịch UBND xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - xác nhận người dân địa phương vừa bắt được một con trăn lớn nặng 25kg đang nuốt dê 10kg của dân. Đây là 'thủ phạm' nuốt dê mà dân bắt được. Video Quảng Trị

Bắt 'thủ phạm' nuốt dê của dân, nặng 25kg, dài 4m
Tin nóng   |   04/09/2023
Bắt 'thủ phạm' nuốt dê của dân, nặng 25kg, dài 4m

Sáng 4-9, ông Mai Thế Phương, phó chủ tịch UBND xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - xác nhận người dân địa phương vừa bắt được một con trăn lớn nặng 25kg đang nuốt dê 10kg của dân. Đây là 'thủ phạm' nuốt dê mà dân bắt được.