09/09/2019
VÕ MINH - DUNG THỊNH – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ
VÕ MINH - DUNG THỊNH – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ

Tín dụng đen là loại tội phạm có tính chất mầm mống nảy sinh của nhiều loại tội phạm khác, làm gia tăng tình trạng mất trật tự an toàn xã hội. Công an TP Quảng Ngãi đã triển khai kế hoạch truy quét vấn nạn này trên địa bàn.