05/11/2019
VÕ MINH  – THANH TRUNG	- THANH THẢO – QUỐC HUY
VÕ MINH – THANH TRUNG - THANH THẢO – QUỐC HUY

Sau 3 năm, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dẫn tới dự án đến giờ vẫn chưa thi công xong. Trong cuối tháng 12 này sẽ là thời hạn cuối cùng để tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành thi công xong dự án. Việc cưỡng chế sẽ được triển khai vào ngày 6-11 tới.