22/10/2019
TRÀ CÂU – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
TRÀ CÂU – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi và chủ đầu tư khảo sát toàn bộ những hộ dân nằm trong bán kính 50m và 100m xung quanh Trạm xử lý nước thải Quảng Phú, lập phương án di dời trình UBND tỉnh xem xét. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất cho đầu tư nâng cấp Trạm Xử lý nước thải Quảng Phú để Trạm sớm đạt chuẩn.