Tag:

quảng cáo web cờ bạc

Nhiều cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng sử dụng các bảng hiệu, dù che, vật dụng có in website cá cược cờ bạc. Các chủ kinh doanh cho hay đây là nhũng vật dụng được tặng nên dùng chứ không biết mình đang quảng cáo cho web cờ bạc. Video quảng cáo web cờ bạc

Web cờ bạc 'phủ' logo quảng cáo tận các cửa hiệu, quán ăn ở Đà Nẵng
Tin nóng   |   26/05/2024
Web cờ bạc 'phủ' logo quảng cáo tận các cửa hiệu, quán ăn ở Đà Nẵng

Nhiều cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng sử dụng các bảng hiệu, dù che, vật dụng có in website cá cược cờ bạc. Các chủ kinh doanh cho hay đây là nhũng vật dụng được tặng nên dùng chứ không biết mình đang quảng cáo cho web cờ bạc.