Tag:

quận Thốt nốt

Ngoài việc sống lâu, dáng vóc lạ, củ bình vôi còn có tác dụng tốt trong y học mà theo kinh nghiệm dân gian đã chữa lành các bệnh cơ xương khớp hay thối hóa gai cột sống Video quận Thốt nốt

Ngắm củ bình vôi nặng đến 41kg
Tin nóng | 08/06/2019
Ngắm củ bình vôi nặng đến 41kg

Ngoài việc sống lâu, dáng vóc lạ, củ bình vôi còn có tác dụng tốt trong y học mà theo kinh nghiệm dân gian đã chữa lành các bệnh cơ xương khớp hay thối hóa gai cột sống